redmi buds3青春版如何重置?redmi buds3青春版重置方法 热门软件技巧教程和常见应用问题


      redmi buds3青春版如何重置?下面小编就为大家带来redmi buds3青春版重置方法,想知道的话就来看看吧。

      redmi buds3青春版如何重置?redmi buds3青春版重置方法

      1、将耳机放入充电盒内,把充电盒盖子打开。

      2、长按功能键15s,直到指示灯红色闪烁3次后松开即可恢复出厂设置。

      本文以redmi buds3青春版为例适用于MIUI13系统

      以上这篇文章就是redmi buds3青春版重置方法,更多精彩教程请关注本站!